Kubki, filiżanki, kufle i szklanki reklamowe.

Ceramika reklamowa Poznań Wielkopolska - Jesteśmy producentem ceramiki reklamowej z nadrukiem. W naszej ofercie znajdują się kubki, filiżanki, kufle, szklanki i zestawy kawowe w ponad 150 wzorach. Oferta Maxim zawiera wiele produktów ceramiki reklamowej z nadrukiem: firmowych kubków, filiżanek, szklanek, kufli, zestawów kawowych jak również zamówień specjalnych. Na każdym produkcie stosowane jest zdobienie kalką lub nadruk bezpośredni.

Porcelain sugester

Liczę na szybki kontakt, gdyż...

E-mail:
*
Imię i nazwisko:
*

Telefon:

Nazwa firmy:


* Pola wymagane


Wsparcie techniczne on-line

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Logo FE Program Regionalny RGB          Samorzad_kolor          UE_EFRR_rgb-1

Nasza firma realizuje projekt pt.: „Wzrost innowacyjności firmy Maxim Zbigniew Kaczor poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy. Realizacja projektu umotywowana jest potrzebą wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa, a także dostosowywaniem go do nowoczesnych technologii informatycznych. Najistotniejszym i podstawowym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców. Cel projektu jest w pełni zgodny z celem szczegółowym działania 1.5.2 WRPO 2014+: „Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej. Wsparcie sektora będzie uwzględniać podniesienie poziomu innowacyjności, eko-innowacje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych”.

Planowane efekty

Realizacja projektu zakłada zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które pozwolą wprowadzić w przedsiębiorstwie nowe produkty (kubki tworzywowe; opakowania do kubków), ulepszyć oferowane produkty (kubki termiczne) oraz usprawnić obecny proces produkcji, proces obiegu informacji między działami księgowości, produkcji, sprzedaży i magazynu. Wprowadzenie nowych technologii w firmie wpłynie znacznie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Zapewni dostosowanie się firmy do zmian technologicznych zachodzących na rynku, a także pozwoli w sposób efektywniejszy odpowiedzieć na zapotrzebowanie Klientów.

Realizacja projektu, będzie miała również pozytywne korzyści społeczno-ekonomiczne. Rozwój firmy Wnioskodawcy, pociągnie za sobą również rozwój całego regionu, m.in. poprzez transfer wiedzy i technologii. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu firma będzie w stanie rozszerzyć istniejący potencjał oraz pozyskać nowych kontrahentów.

Wartość projektu: 6.398.509,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.820.714,00 PLN