Kubki, filiżanki, kufle i szklanki reklamowe.

Ceramika reklamowa Poznań Wielkopolska - Jesteśmy producentem ceramiki reklamowej z nadrukiem. W naszej ofercie znajdują się kubki, filiżanki, kufle, szklanki i zestawy kawowe w ponad 150 wzorach. Oferta Maxim zawiera wiele produktów ceramiki reklamowej z nadrukiem: firmowych kubków, filiżanek, szklanek, kufli, zestawów kawowych jak również zamówień specjalnych. Na każdym produkcie stosowane jest zdobienie kalką lub nadruk bezpośredni.

Porcelain sugester

Liczę na szybki kontakt, gdyż...

E-mail:
*
Imię i nazwisko:
*

Telefon:

Nazwa firmy:


* Pola wymagane


Wsparcie techniczne on-line

POLITYKA ETYKI BIZNESU

POLITYKA ETYKI BIZNESU firmy  MAXIM CERAMICS

Zarząd Maxim Ceramics Sp. z o.o. uwzględniając wewnętrzne wartości oraz sytuację społeczną zobowiązuje się do:

W zakresie Poszanowania Praw Człowieka

 • Przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Fundamentalnych Zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • Wspierania wolności zrzeszania.
 • Sprzeciwiania się pracy przymusowej oraz zatrudniania dzieci.
 • Eliminowania bezprawnej dyskryminacji, prześladowania i przemocy.
 • Zapewnienia godziwego wynagrodzenia za pracę.
 • Poprawy warunków pracy.

W zakresie Etyki Biznesu

 • Przestrzegania przepisów i ustaw krajowych i międzynarodowych.
 • Rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami oraz organami publicznymi.
 • Przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji.
 • Przeciwdziałania korupcji, wyłudzaniu i wymuszaniu.
 • Respektowania praw miejscowych mieszkańców oraz współpracy z organizacjami i władzami regionalnymi.
 • Kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób zgodny z zasadami etyki. 
 • Ciągłego doskonalenia stosowania polityki etyki biznesu.

 Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizowanie zadań i celów wynikających z niniejszej polityki.


-> Plik do pobrania - Polityka etyki biznesu